Dizajn Tetra-E svjetiljke

Dizajn

Osnova dizajna lampe je tetraedar. U matematici je važan jer se svako pravilno tijelo može podijeliti na tetraedre. Za Platona je to jedan od nekoliko savršenih oblika jer je matematičke oblike pretpostavljao prirodnim oblicima njegova svijeta idealnih oblika. U kemiji je osnovni oblik mnogih molekula.

Materijal

Reciklliranje uključuje prikupljanje papira a onda se od svih vrsta prave novi proizvodi. Zanimljivo da se taj postupak može ponavljati pet puta. Tako se smanjuje zagađenje prirode i manja je potreba za prirodnim sirovinama koje su potrebne kod klasičnog procesa proizvodnje papira.

Održavanje

Održavanje uključuje povremeno čišćenje vanjskog dijela lampe. Najbolje to možete čistačima sa mekanim vlaknima ili lagano navlaženom tkaninom. Karton je bojanjem dobio zaštitni sloj tako da možete ako postoji potreba čišćenja to učiniti po predloženim načinima.

Sigurnost

Proizvodi su testirani od strane ovlaštenih zastupnika. Certifikati dolaze uz proizvod, te se njima dokazuje da proizvodi ispunjavaju potrebne zakonske norme i propise prije izlaska na tržište. I pored toga stalno se vodi računa o kvaliteti repromaterijala i svih potrebnih ugradbenih elemenata.

Uputstvo za promjenu žarulje

Video možete pogledati na linku!

Cijena

Zanimljivost

Primjetno je zanimanje za oblik Tetra-E stolne lampe kod školske populacije. Može pomoći kao osnova za imaginaciju i rješenje pojedinih zadataka.