Tetra-E svjetiljke boje i dimenzije

Boje

Boje su sastavni dio našeg života jer su svakodnevno uz nas. Popravljaju raspoloženje, zovu na akciju ili nas vode u opuštanje. U prostoru koji koriste djeca možemo im bojama dati poticaja za učenje (detalji u žutoj boji), u radnom okruženju koristiti boje koje potiču misaone procese (zelena, bijela, plava) a tamo gdje se odmaramo koristiti svjetle tonove poput plave boje. Osim samih boja upotrijebite i dekorativne proizvode u boji kao što su stolne lampe i njima naglasite detalje u svom prostoru. Plava boja simbolizira privrženost i inteligenciju. Zelena ima smirujući učinak a ljubičasta je simbol luksuza jer u nekim davnim vremenima pigment te boje bio je vrlo skup pa tako nedostupan širem krugu ljudi te su detalje odjeće ljubičaste boje nosili samo najbogatiji.

Dimenzije

Atraktivan oblik lampe spojen je u jedinstvenu i skladnu cjelinu koja vam s vremena na vrijeme može izmamiti osmjeh zadovoljstva na vašem licu. Dizajnom plijeni pažnju i odražava duh modernog vremena u kojem živimo. Svojim dimenzijama omogućava stabilnost i dobru osvjetljenost. Dobro osvjetljeni prostrori su jedan od najvažnijih detalja o kojima treba voditi računa jer imaju direktan uticaj na naše zdravlje.

Karakteristike Tetra-E svjetiljke

Tetra-E svjetiljke eko info
Dizajn Tetra-E svjetiljke