Djelatnost

Što radimo?

Dizajn i samostalna proizvodnja manjih serija različitih rasvjetnih tijela od kartona je glavni pokretač cijele priče. Karton koji se upotrebljava proizvodi se procesom recikliranja.

Postupak recikliranja

Postupak uključuje prikupljanje papira a dodavanjem vode dobiva se pulpa iz koje se različitim metodama uklanjaju nečistoće. Dobivena masa se koristi za izradu različitih vrsta papira i kartona. Još veća zanimljivost je da se taj proces može ponoviti pet puta. Za razliku od procesa recikliranja klasični način zahtjeva veliku potrošnju vode, struje i sječu šuma. Osim ekološke komponente svi proizvodi su ručno rađeni nakon preciznog strojnog rezanja.

Ručni rad

Zahtjeva više vremena u procesu proizvodnje ali time proizvodi dobivaju na većoj vrijednosti. Spoj ekološki prihvatljivog i ručno rađenog u kombinaciji sa originalnim dizajnom i pakovanjem koje je dio svakog proizvoda daje jedinstven završni proizvod.